Największy autorytet w wietnamskich sztukach walki, legenda Viet Vo Dao. Jego postać śmiało można porównać z takimi mistrzami jak m.in. Jigoro Kano, Morihei Ueshiba, Gishin Funakoshi itp. Jest i był on prawdziwym wojownikiem, który przeszedł z wynikiem celującym test, jaki sprawiło mu życie. Był od początku swojej kariery w sztukach walki związany z twórcą ruchu Vovinam, Wielkim mistrzem Nguyen Loc. W latach 40 kiedy Wietnamczycy walczyli z francuskimi kolonizatorami był dowódcą jednego z oddziałów partyzanckich. W roku 1954, w dramatycznych okolicznościach uciekł z Hanoi wraz z rodziną mistrza Nguyen Loc. Powodem była polityka władz komunistycznych wobec szkoły Vovinam. Mistrz Nguyen Loc był związany z ruchem patriotycznym Wietnamu i nie odpowiadała mu doktryna komunistyczna. Jego przekonania i postawa były niebezpieczne dla władz, co musiało skończyć się ucieczką.
Mistrz Nguyen Loc zmarł w wieku 47 lat w Sajgonie (Thanh Pho Ho Chi Minh). Przed śmiercią przekazał swoją szkołę mistrzowi Le Sang. Rozwój i sława szkoły Vovinam są wynikiem jego pracy. Mistrz Le Sang w latach 60 opracował nowy program szkolenia, wprowadził system stopni (cap i dang), które zostały przyjęte jako wzorzec w innych szkołach sztuk walki w Wietnamie. Wtedy też wprowadzono jako strój ćwiczebny niebieskie Vo Phuc (kimono) oraz opracowano logo szkoły. W 1964 szkoła Vovinam przyjęła nazwę Vovinam Viet Vo Dao jak również została opracowana doktryna filozoficzna szkoły. Na początku lat 70 – tych powstała propozycja utworzenia międzynarodowej organizacji wietnamskich sztuk walki. Dzięki pracy obecnego (i zarazem pierwszego prezydenta) mistrza Phan Hoang powstała organizacja pod nazwą International VVD. Mistrz Le Sang zgodził się na użyczenie nazwy Viet Vo Dao wszystkim szkołom, które weszły w skład nowopowstałej organizacji. Większość klubów i organizacji krajowych oraz kadry trenerskiej wywodziła się z ruchu Vovinam (80 %). Przyjęto wspólny program, ale inny system stopni oraz logo organizacji. W odróżnieniu od niebieskiego Vo Phuc, trenujący w IVVD noszą czarne Vo Phuc. Z ruchu Vovinam przyjęto doktryny filozoficzne. My jako Polska organizacja VVD od początku byliśmy związani ze szkołą Vovinam (w ramach IVVD). Jak już wspomniałem na czele ruchu od początku istnienia stał mistrz Phan Hoang – uczeń twórcy Vovinam VVD, mistrza Nguyen Loc. Zamysłem mistrza Phan Hoang było stworzenie ponad stylowej organizacji, która by reprezentowała na zewnątrz wszystkie wietnamskie sztuki walki. Historia jednak potoczyła się inaczej.
W roku 1975 nastąpiło zjednoczenie Wietnamu. Mistrz Le Sang wraz z wieloma mistrzami Vovinam VVD został uwięziony w obozach reedukacyjnych. Był to następny trudny okres w życiu mistrza. Trudy więzienia załamały nie jednego. Mistrz, tak jak i inne życiowe sprawdziany , przeszedł zwycięsko. Wyszedł z więzienia w 1988 roku. W czasie jego pobytu w więzieniu pozostali na wolności mistrzowie albo wyemigrowali na zachód, albo starali się reaktywować działalność szkoły. Pierwszym z mistrzów, który oficjalnie otworzył pierwszy klub VVN w Sajgonie był mistrz Nguyen Van Chieu, obecny prezydent Wietnamskiej Federacji VVN VVD. Po wyjściu z więzienia mistrz Le Sang aktywnie uczestniczył w rozwoju ruchu Vovinam VVD na świecie. W tym czasie International Viet Vo Dao (czarne kimona) rozwijało się we własnym kierunku. Obecnie oba systemy choć spokrewnione różnią się w zakresie programu jak i kierunku rozwoju.