Postać Mistrza to żywa legenda ruchu International VVD, jak również historia powstania naszego ruchu we Francji. Mistrz Phan Hoang mając 10 lat trafił do szkoły Mistrza Nguyen Loc. Ćwiczył pod jego okiem 14 lat. Po śmierci Mistrza Nguyen Loc, ćwiczył również u mistrzów Cu Ton oraz Bac Can. W roku 1962 Phan Hoang wyjechał na studia ekonomiczne do Francji. Od chwili przybycia do Europy starał się nawiązać kontakty z mistrzami wietnamskich sztuk walki. Mając poparcie Patriarchy VVD w Wietnamie, mistrza Le Sang, miał „ułatwione” zadanie oraz spotykał się z lepszym traktowaniem ze strony starych mistrzów. Phan Hoang miał wtedy 26 lat, tytuł magistra nauk ekonomicznych. Kontynuował studia ekonomiczne i otwierał przewód doktorski z dziedziny nauk społecznych i ekonomicznych. Jego status społeczny był również dodatkowym atutem w prowadzonej działalności.
 
15 sierpnia 1964 r. odbyło się pierwsze spotkanie mistrzów wietnamskich sztuk walki w Feyer de Jeunes w Strassburgu. Utworzono wtedy „Szkołę Wietnamskich Sztuk Walki – Dai Nghia”. Ta organizacja przez wiele lat była bazą do tworzenia wielu klubów VVD głównie na terenie miast uniwersyteckich. 11 listopada 1965 organizacja Dai Nghia przyjęła nazwę „Instytut Nghia Long”. Przy okazji odbyła się wielka uroczystość w Paryżu, gdzie mistrz Phan Hoang nakreślił plan rozwoju ruchu VVD na następne 5 lat jak również otworzył pierwszy klub VVD w miejscowości Montpellier dla ludzi o różnej narodowości. W 1968 przyjechał do Francji mistrz Phan Xuan Tong. Jego działalność w dużym stopniu przyczyniła się do rozwoju VVD na południu Francji. W centralnym rejonie Francji, głównie w okręgu paryskim rozpoczeli oficjalnie swoją działalność na polu VVD mistrzowie Tran Minh Long, Tran Phuoc Tasterye. Stopniowo wszystkie staże, spotkania czy treningi stawały się otwarte dla nie-wietnamczyków.
 
W 1970 mistrz Phan Hoang otrzymał zgodę od mistrza Nguyen Dan Phu, jednego z najstarszych i najbardziej szanowanych mistrzów żyjących we Francji na organizowanie struktur VVD na poziomie europejskim. W lutym 1970 roku, w Paryżu dzięki działalności jednego z mistrzów (mistrza Thinh) zorganizowano spotkanie wszystkich znaczących mistrzów i ekspertów VVD i innych wietnamskich sztuk walki. Zaproszono również wietnamskich ekspertów, którzy nauczali innych sztuk walki. Nakreślono główne kierunki rozwoju VVD. Dwa miesiące później 1 i 2 kwietnia odbył się wielki staż w Limoges. Zaproszono wszystkich uczestników paryskiego spotkania do współpracy nad rozwojem VVD jak również przedstawiono program szkoleniowy. Postanowiono również, że osoby, które chcą się przyłączyć do ruchu VVD muszą w ciągu 2 lat uzyskać odpowiedni do ich umiejętności stopień szkoleniowy.
 
Rok później w tym samym czasie i miejscowości (Limoges) przed Hotelem Ancetres, mistrzowie, eksperci oraz uczniowie VVD złożyli przysięgę wierności ideałom VVD. Była to wspaniała uroczystość integrująca wszystkich ćwiczących wietnamskie sztuki walki. 3 listopada 1973 roku została zarejestrowana Francuska Federacja Viet Vo Dao. Jej pierwszym prezesem został mistrz Phan Hoang. Po utworzeniu FFVVD Phan Hoang poleciał samolotem do Wietnamu zdać relację ze swojej pracy mistrzowi Le Sang, patriarsze VVD w Wietnamie.
 
15 grudnia 1973 r. mistrz Phan Hoang odbył pierwszą po 12 latach pielgrzymkę do Wietnamu. Przed domem rodzinnym swojego mistrza, Nguyen Loc w towarzystwie współucznia i przyjaciela, mistrza Tran Huy Phong odnowił, podczas skromnej i wzruszającej ceremonii przysięgę wierności tradycji. Przedstawił też patriarsze Le Sang projekt rozwoju IVVD na najbliższe 10 lat.
 
9 sierpnia 1974 roku międzynarodowa delegacja pod przewodnictwem mistrzów Phan Hoang i Nguyen Dan Phu udała się z oficjalną wizytą do Sajgonu. W wyniku tej wizyty International Viet Vo Dao uzyskało do pomocy w swojej misji 18 ekspertów sztuki walki. Eksperci ci zostali oddelegowani z wietnamskiej Federacji VVD do Europy, Afryki i Ameryki w celu rozwoju VVD na tych kontynentach. Wsród nich znaleźli się m.in. najbliżsi uczniowie mistrza Nguyen Loc: Hoang Quan i Nguyen Van Thu oraz Lien i Duc. Pośród wysłanych ekspertów były również dwie panie – Lan i Hue, które reprezentowały szkołę Bach Long (biały smok). Dalej pośród wysłanych byli następni przedstawiciele szkoły Vovinam – mistrzowie Do Long, Phung Duong (brat mistrza Tran Huy Phong, prezydenta VVD w Wietnamie). Należy zaznaczyć również, że wśród wysłanych był również znany ekspert akupresury profesor Thanh Duc. Z innych znanych mistrzów wietnamskiego Vo Thuat zostali oddelegowani Truong Thanh Dang ze szkoły Sa Long Cuong (z prowincji Binh Dinh), Quach Van Ke, Quach Phuoc ze szkoły Lam Son, Thich Thien Tanh ze szkoły Mai Van Phai. Dalsi mistrzowie to przedstawiciele rodzinnych kierunków Vo, Le Van Kien, Minh Sang, Nguyen Huu Tiet, Phan Van Hai.
 
Mistrzowie różnych kierunków i szkół rozmawiali z mistrzem Phan Hoang na temat możliwości współpracy z International VVD. Wielu z nich było zainteresowanych współpracą z federacją wysłania swoich ekspertów i zaprezentowania swojej szkoły poza Wietnamem. Po tej wizycie, która była bardzo ważna w historii IVVD, VVD zaczęło zdobywać popularność w wielu krajach świata. Dzięki swojemu logicznemu i nowoczesnemu programowi szkolenia, dostosowanemu dla ludzi z poza Wietnamu oraz skutecznym technikom walki. Ważny był również aspekt filozoficzny, który poprzez ciężki trening kształtował ideał prawdziwego człowieka.
 
Zgodnie z decyzją Rady Mistrzów Viet Vo Dao Mistrz Phan Hoang rozpoczął pracę nad międzynarodową organizacją VVD. Zaprosił do współpracy takich mistrzów jak: Pham Xuan Tong (obecnie szkoła Quan Ki Do )Nguyen Dan Phu (szkoła Thanh Long), Tasteyre Tran Phuoc (szkoła Han Bai) oraz Tran Minh Long (szkoła Minh Long), Nguyen Trung Hoa (szkoła Kim Long) oraz Vovinam VVD – gdzie grupę mistrzów reprezentował Hoang Duc Phi. Patriarchę VVD z Wietnamu reprezentował mistrz Phan Hoang (szkola Nghia Long).
 
Bezpośrednio przy organizowaniu światowej Federacji VVD (zwanej w skrócie Viet Vo Dao Quoc Te) uczestniczyli również eksperci szkół chińsko-wietnamskich, tacy jak: Bui Van Tinh, Hoang Nam. Ich praca zaowocowała w 1973 roku powstaniem światowej Federacji VVD, której prezydentem został mistrz Phan Hoang. W ten sposób spełniono wolę Mistrza Le Sang, aby wietnamska sztuka walki wyszła poza Azję. Obecnie, dzięki pracy Mistrza Phan Hoang federacja liczy 30 krajów członkowskich w tym i Polskę. Prezydent IVVD wychował wielu młodych mistrzów, którzy są doskonałą wizytówką VVD. Do najbardziej znanych należą: Ngo Thanh Kiet, Ngo Thiet Hung (obaj są moimi nauczycielami w IVVD), Do Long, Nguyen Van Viet, Bao Lan, Le Cao Trang , Tran Viet Tung, Hyunh Hung Mai itd.
 
W Wietnamie szkoła Vovinam VVD osiągnęła swój największy rozwój. Mistrz Le Sang wyznaczył dwóch swoich przedstawicieli m. in. Mistrza Tran Huy Phong do reprezentowania szkoły Vovinam VVD w IVVD. W ramach IVVD działają również inne szkoły Vo. Przede wszystkim są to wychowankowie i uczniowie zmarłych mistrzów, współtwórców IVVD. Do nich należą m.in. Michael Chapuis – 6 dang, szef Francuskiej Union Nationale des Arts martiaux Viet Vo Dao et Sino – Vietnamiens. Był on uczniem zmarłego pod koniec lat osiemdziesiątych mistrza Nguyen Dan Phu ze szkoły Thang Long. Michael Chapuis stworzył na bazie szkoły Thang Long i Thieu Lam swoją szkołę VVD Bach Ho Vo Duong. Jest on również ekspertem Viet Tai Chi i należy do szkoły mistrzów podległej bezpośrednio mistrzowi Phan Hoang.
 
Inną ciekawą postacią we francuskim ruchu IVVD jest mistrz Nguyen Van Nhan – 5 dang. Kontynuuje pracę mistrza Tasterye Tran Phuoc, przedstawiciela szkoły Han Bai w Międzynarodowym VVD. Tasterye Tran Phuoc wrócił do Wietnamu w latach osiemdziesiątych. Do nowej generacji mistrzów należy niewątpliwie Jean Louis d’Aviau de Piolant. Był uczniem zmarłego w latach 80 tych mistrza Nguyen Trung Hoa. Pobierał również nauki u mistrza Hoang Nama, prekursora Chińsko – wietnamskiej szkoły we Francji. Obecnie stworzył szkołę Mien Quan, która jest syntezą kierunków, które wcześniej poznał. Jest również przedstawicielem na Europę szkoły Hac Ho Viet Nam (szkoły czarnego tygrysa). Przynależy również do szkoły mistrzów Viet Tai Chi, mistrza Phan Hoang. Do nowej generacji mistrzów należy również Frederic Marion. Jest on w prostej linii spadkobiercą szkoły mistrza Tran Minh Long w IVVD.
 
Wracając do działalności Wielkiego Mistrza Phan Hoang należy wspomnieć, że jest on nie tylko twórcą ruchu IVVD na świecie ale również stworzył system zdrowotny Viet Tai Chi. Obecnie stoi na czele World Federation Viet Tai Chi. Jest znanym na świecie autorytetem w dziedzinie ekonomi i nauk społecznych. Wykłada na Uniwersytetach całego świata. Potrafi połączyć swoją pracę zawodową z działalnością na polu sztuk walki.