Mistrzowie


 

Ines Campo rozpoczęła swoje treningi VTC w ośrodku Mistrza Bao Lan w Padwie. Nominowana na czarny pas w 1999 r., stopień mistrzowski uzyskała w roku 2011. W grudniu 2003 otrzymała od Mistrza Phan Hoang imię Hoang Ly, doskonaliła wiedzę z zakresu VTC przyczyniając się także do organizacji krajowych i międzynarodowych staży. Jest członkiem Circle of Truong (Kręgu Nauczycieli) i CONI. Wraz z Claudio Beducci założyła Stowarzyszenie Sportowe „Le tre distanze”, celem którego są ukazanie wietnamskiej kultury, upowszechnianie i praktyka orientalnych dyscyplin, tj. VTC, VVD i Shiatsu. Pod kierownictwem Mistrza Bao Lan i razem z innymi Mistrzami Viet Tai Chi Italia, założyła międzynarodową organizację EU for VTC (European Union for Viet Tai Chi), która aktywnie pracuje nad rozwojem i rozpowszechnieniem VTC w europejskich krajach. Ines jest nauczycielem uczniów i instruktorów zrzeszonych w Polskiej Federacji VTC. Dzięki jej pracy i zaangażowaniu możemy stale podnosić swoje kwalifikacje.

 

Claudio Beducci rozpoczął treningi VTC w 1995 r., w roku 2011 otrzymał tytuł Mistrza. Studiuje także Shiatsu, które współgra z VTC i działa z nim synergistycznie. Daje dowód swojej wiedzy z zakresu VTC biorąc udział i mając wkład w organizację staży krajowych i międzynarodowych z Mistrzem Phan Hoang, twórcą Viet Tai Chi, od którego w grudniu 2003 r. otrzymał imię Hoang Ngac. Jest członkiem Circle of Truong (Kręgu Nauczycieli), międzynarodowej grupy nauczycieli i instruktorów zajmującej się studiowaniem i upowszechnianiem VTC, oraz CONI. Wraz z Ines Campo założył Stowarzyszenie Sportowe „Le tre distanze”, celem którego są ukazanie wietnamskiej kultury, upowszechnianie i praktyka orientalnych dyscyplin, tj. VTC, VVD i Shiatsu. Pod kierownictwem Mistrza Bao Lan i razem z innymi Mistrzami Viet Tai Chi Italia, założył międzynarodową organizację EU for VTC (European Union for Viet Tai Chi), która aktywnie pracuje nad rozwojem i rozpowszechnieniem VTC w europejskich krajach. Corocznie przybywa na staże szkoleniowe do Polski, bezpośrednio naucza i dba o progres poziomu polskich uczniów i instruktorów.