Stopnie


Posiadane stopnie

6 Dang Viet Vo Dao DLĐ.
4 Dang Viet Vo Dao Vo Viet.
2 Dang Vovinam Viet Vo Dao.
8 Dan International Kem Vo Combat.
9 Dan Kempo Tai Jutsu – Ju Shorin Ka Do.
4 Dan World Ju – Jitsu Federation.
Chair of Chi Bong – Szef Szkoły Kija na Polskę i Europę Północną.