MERIDIANY

W części poświęconej pierwszemu roku, widzieliśmy czym jest energia wewnętrzna i jak powstaje wewnątrz ciała ludzkiego przez kanały energetyczne zwanymi Meridianami. Meridiana jest ogólnym określeniem używanym do określenia kanałów, w których przepływa energia wewnętrzna oraz ich gałęzi.

Poprawniej określamy meridianę, jako główną linię podłużną oraz naczynia wraz z ich rozgałęzieniami docierającymi do każdej części ciała.

Meridiany działają jako ważne szlaki komunikacyjne dla obiegu energii Chi, krwi, łącząc wnętrzności z częścią obwodową ciała, doprowadzając do komunikacji części dolną ciała z górną, wnętrza z częścią zewnętrzną.

Naczynia służą jako punkty przecięcia i rozmieszczone są po całym ciele łącząc i wiążąc tkanki, organy, skórę, tkankę mięsną, ścięgna oraz kości, pozwalając by ciało mogło funkcjonować jako organizm doskonały.

Te preferencyjne trasy energetyczne wiążą się z konkretnymi organami i wnętrznościami. Każdy organ główny (meridiana negatywna) łączy się z jelitem (meridiana pozytywna).

Energia przepływa meridianami negatywnymi z środka na zewnątrz oraz z dołu w górę. Odwrotnie, energia przepływa w meridianach pozytywnych z zewnątrz do wnętrza oraz z góry w dół.

W niniejszym rozdziale zajmiemy się 12 głównymi meridianami, ich ścieżką oraz kilkoma punktami mającymi szczególne znaczenia energetyczne. Omówimy również niektóre ważne funkcje terapeutyczne oraz pokażemy kilka przykładów, jak mogą być pobudzane stosując formy VTC.

Następnie, od każdego studenta zależeć będzie poszerzenie zagadnienia w oparciu o szeroką bibliografię.

Cykl godzinny obiegu energii w meridianach

03.00 – 05.00 płuco

05.00 – 7.00 jelito grube

07.00 –  09.00 żołądek

09.00 – 11.00 śledziona, trzustka

11.00 – 13.00 serce

13.00 – 15.00 jelito cienkie

15.00 – 17.00 pęcherz

17.00 – 19.00 nerki

19.00 – 21.00 mistrz serca

21.00 – 23.00 potrójny ogrzewacz

23.00 – 01.00 pęcherzyk żółciowy

01.00 – 03.00 wątroba

Kończymy opis wewnętrznego obiegu energii, poświęcając uwagę szczególnej grupie meridian zwanymi również naczyniami, które zapewniają wraz z meridianami równowagę w przesyłaniu energii.

Naczynie początku

Naczynie prowadzące

Naczynie pasa

Naczynie centralne

Zwinność Yang

Zwinność Yin

Regulator Yang

Regulator Yin

Wraz z 12 meridianami głównymi powyższych 8 naczyń odpowiedzialnych jest za większość obiegu energii w ciele.

Rozprzestrzeniają się z 12 meridian głównych i uzupełniają funkcję cyrkulacji energii w ciele, tworząc sieć bardzo złożonych i rozszerzonych kanałów. Każde z nich posiada szczególną cechę i pełni funkcje niezależne od meridian głównych.

Obecnie dobrze wiemy, że istnieje 12 meridian oraz 2 z 8 naczyń prowadzące i początku. Pozostałe 6 naczyń jest słabo rozumiana i badania nad nimi nie dobiegły końca. Ich chińska nazwa  została dokładnie przetłumaczona  jako 8 zagadkowych meridian, ponieważ niewiele o nich wiemy. Pomagają one również utrzymać homeostazę i mogą mieć terapeutyczne skutki, kiedy nie działają pozostałe meridiany.  Dlatego nazywa je się również cudownymi meridianami. Określane są one również jako ‘osiem kanałów psychiki” ponieważ mogą one wywierać znaczący wpływ na funkcjonowanie psychiczne, a ich główne punkty związane są ze sfera psychiczną.

Ich funkcje mogą być w skrócie opisane w następujący sposób:

  • rezerwa energii
  • ochrona organizmu przed atakami zewnętrznymi
  • regulacja zmian w cyklach biologicznych
  • regulacja cyrkulacji Energii w 5 narządach przodków, takich jak mózg i kręgosłup, wątroba, woreczek żółciowy, szpik kostny, macica oraz układ krwionośny

Trzy najważniejsze fazy przytaczane w praktyce VTC traktowane są po 12 głównych meridianach.

Powyżej można zobaczyć Koło rytmów okołodobowych ilustrujące większą aktywność meridiany nad pozostałymi, w zależności pory dnia.

Cyrkulacja główna istnieje na poziomie meridian głównych, jest cykliczna, zaczyna się i kończy w obszarze klatki piersiowej.

Mówiąc dokładniej, cykl energii zaczyna się w wewnętrznej gałęzi meridiany płuca (Środkowy Potrójny Podgrzewacz) rozprzestrzenia się w rejonie klatki piersiowej, następnie dochodzi do kończyn górnych, wracając ponownie do klatki piersiowej, aby dojść ponownie do głowy, schodząc wzdłuż pleców do kończyn dolnych, następnie wraca do płuc wewnętrzną powierzchnią nóg i ud, gdzie cykl się kończy a następnie rozpoczyna się na nowo.

Powyższa cyrkulacja ma miejsce trzy razy w ciągu dnia. Dzień składa się z dwunastu głównych meridian oraz 24 godzin, szczególnie na nią wrażliwych.

  1. Cykl pierwszy – ma swój początek w płucu, które przechodzi do ręki, gdzie oddech wpływa na drugą meridianę, jelito grube. Ta powraca do miejsca, gdzie zaczyna się żołądek; kiedy Chi żołądka dochodzi do stopy, energia zostaje przekazywana do meridiany śledziony-trzustki, powracając w górę do płuc.
  2. Cykl drugi – oddech przechodzi od serca do ręki, gdzie wkracza do jelita cienkiego i dochodzi do głowy. W tym momencie oddech przechodzi do pęcherza i dociera do stopy przez nerkę by następnie skierować się w kierunku klatki piersiowej.
  3. Cykl trzeci – powietrze przechodzi przez Mistrza Serca i dociera do Potrójnego Ogrzewacza. W głowie wchodzi do woreczka żółciowego, następnie schodzi w dół a następnie w górę do wątroby.

MERIDIANA PŁUC
THU THAI AM PHE KINH

Z wgłębienia przed barkiem do rdzenia paznokcia kciuka
11 punktów

P1: TRUNG PHU

P3: THIEN PHU

P5: XICH TRACH

P6: KHONG TOI

Stymulowany jest przez 18 i 20 z 56 ruchów

P7: LIET KHUYET

P9: THAI UYEN

P11: THIEU THUONG

Jest to punkt na kciuku, który stymulujemy podczas TIEU LE

Z zasady stymulacja Meridiana płuc leczy astmę, kaszel, ból gardła oraz ból głowy

MERIDIANA JELITA GRUBEGO
THU DUONG MINH AI TRUONG KINH

Od czubka indeksu po każdej ze stron nozdrzy
20 punktów

G1: THUONG  DOUNG

Jest punktem na indeksie stymulowanym podczas TIEU LE.
Przy wykonywaniu salutu możemy wybrać stymulację meridiany PŁUC lub Jelita Grubego stymulując kciuk indeksem lub indeks kciukiem.

GI4: NHI GIAN

GI5: DUONG KHE

GI10: THU TAM LYU

GI15: KIEN NGUNG

GI17: THIEN DINH

GI18: PHU DOT

GI20: NGHINH HUONG

Meridian jelita grubego leczy kaszel, choroby nosa i gardła, bóle barku i ramion oraz zaburzenia trawienia.

MERIDIANA ŻOŁĄDKA
TUC DUONG MINH VI KINH

Od niższej krawędzi orbity oka, przez szyję, dołek podobojczykowy, klatkę piersiową, brzuch, udo, kolana, kończąc na zewnętrznej krawędzi rdzenia paznokcia, drugiego palca stopy.
45 punktów

S1 THUA KHAP

S3CU LIEU

Jest to punkt stymulowany ruchem 3 NGU BO

S5 DAI NGHINH

S8 DAU DUY

S9 THAI AT

S13 KHI HO

S23 THAI AT

S27 DAI CU

S28 THUY DAO

S29 QUY LAI

S36 TUC TAM LY

Jest to punkt stymulowany każdym uderzeniem zarówno krawędzią, jak i dłonią ręki.
Jest to jeden z punktów pobudzających całe ciało.

S 37 THUONG CU HU

S 41 GIAI KHE

S 45 LE DOAI

Punkty głowy i szyi meridian żołądka leczą konkretne problemy, niższe punkty leczą problemy związane z trawieniem oraz problemy związane z płodnością

MERIDIANA  ŚLEDZIONY-TRZUSTKI
TUC THAI AM TY KINH

Od wewnętrznego rogu paznokcia dużego palca stopy wzdłuż przedniej krawędzi piszczeli, przez część wewnętrzną kolana, wewnętrzną część uda, boczną część brzucha kończąc się na szóstej przestrzeni międzyżebrowej. Jedna część wchodzi do brzucha i przechodzi do śledziony. Jedna z części rozgałęzia się od punktu RT21 i kończy się na trzonie języka.
21 punktów

RT1 AN BACH

RT3 THAI BACH

RT4 CONG TON

RT5
Jest to punkt stymulowany techniką 3 z KIEM LONG,

RT6 TAM AM GIAO
Jest to ważny punkt sterujący całym organizmem, w który spotykają się 3 meridiany Yin. Jest stymulowany na przykład przez TIHN MAT, ruch 13

RT9 AM LANG TUYEN
Punkt stymulowany ruchem 3 BAT KHI

RT10 HUYET HAI

RT21 DAI BAO
Meridiana Śledziony-Trzustki leczy zaburzenia trawienia, problemy rozrodcze oraz ogólne zmęczenie.

MERIDIANA SERCA
THU THIEU AM TAM KINH

Biegnie od serca i dochodzi do punktu C1 pod pachą, wzdłuż wewnętrznej części ramienia końcąc na końcu małego palca.
9 punktów

C1 CUC TUYEN

C2 THANH LINH

C3 THIEU HAI

C4 LINH DAO

C5 THONG LY

C6 AM KHICH

C7 THAN MON

C8 THIEU PHU

C9 THIEU XUNG

Punkt ten stymulowany jest ruchem 5 NGU BO.
Meridiana ta leczy zaburzenia barku, ramion oraz stawów, jak również poważne problemy z związane z sercem.

MERIDIANA JELITA CIENKIEGO
THU THAI DUONG TIEU TRUONG KINH

Ma swój początek wewnątrz paznokcia małego palca, dalej biegnie do przedramienia i ramienia, dalej biegnie przez bark, następnie w górę wzdłuż bocznej części szyi oraz policzka i kończy na uchu.
19 punktów

IG1 THIEU TRACH

IG3 HAU KHE

IG4 UYEN COT

IG8 THIEU HAI

IG9 KIEN TRINH

IG10 NAO DU

IG16 THIEN SONG

IG17 THIEN DUNG

IG19 THINH CUNG

Cała meridiana stymulowana jest ruchem „Obserwować świat” w LUC DIEU oraz przez oczyszczenia jelita w TINH MAT.
Meridiana leczy problemy związane ze stawami ramion oraz problemy z barkiem i uszami (dzwonienie i głuchotę).

MERIDIANA PĘCHERZA
TUC THAI DUONG BANG QUANG KINH

Zaczyna się od rogu wewnętrznego, przechodzi do czoła i głowy dotykając kolumny kręgosłupa , dalej przebiega przez tylną część nogi, kończąc na zewnętrznym rogu paznokcia czwartego palca stopy.
67 punktów

V1 TINH MINH

V2 TOAN TRUC

V9 NGOC CHAM

V22 TAM TIEU DU

V23 THAN DU
Jest to bardzo ważny punkt dla całego organizmu, główny punkt leczący choroby nerek oraz pęcherza moczowego. Stymulowany jest podczas ruchu w TINH MAT o tej samej nazwie: Punkt stymulujący Than Du.

V24 KHI HAI DU

V35 HOI DUONG

V40 UY TRUNG

V49 Y XA

V57 THUA SON

V65 THUC COT
Są to dwa punkty stymulowane w BAT KHI, ruch 7

QV67 CHI AM
Powyższa meridiana leczy choroby nerek oraz pęcherza moczowego, bóle kręgosłupa oraz choroby oczu.

MERIDIANA NEREK
TUC THIEU AM THAN KINH

Zaczyna się pod czwartym palcem, przechodzi pod podeszwą stopy, następnie biegnie w górę wzdłuż wewnętrznej części nogi, wzdłuż brzucha i klatki piersiowej kończąc się na niższej krawędzi obojczyka.
27 punktów

R1 DONG TUYEN
Fundamentalny punkt w praktyce VTC, stymulowany jest każdorazowo, kiedy stoimy twardo na stopach.

R5 THUY TUYEN
Punkty stymulowane w KHIEM LONG

R6 CHIEU HAI

R10 AM COC

R11 HOAN COT

R13 KHI HUYET

R16 HOANG DU

R18 THACH QUAN

R19 AM DO

R23 THAN PHONG

R27 DU PHU

Podczas TINH MAT stymulujemy meridanę nerek ruchem 4, Podróznik dba o swoje nerki. Ogólnie niniejsza meridiana leczy problemy związane z cyklem menstrualnym u kobiet, płodnością kobiet i mężczyzn, bólami brzucha, żołądka oraz pęcherza.

MERIDIANA MISTRZA SERCA
THU QUYET AM TAM BAO KINH

Zaczyna się od czwartej przestrzeni międzyżebrowej w pobliżu brodawki, biegnąc w górę w kierunku jamy pachowej, opuszczając się wzdłuż wewnętrznej części ramienia, przez środek dłoni, kończąc na samym końcu palca środkowego.
9 punktów

MC1 THIEN TRI

MC2 THIEN TUYEN

MC3 KHUC TRACH
Jest to punkt dotykany w LUC DIEU, ruch 5 Mewa i w DAI LAO, ruch 6 Pieczęć długowieczności.

MC4 KHIC MON

MC5 GIAN SU

MC6 NOI QUAN

MC7 DAI LANG
Punkt stymulowany w BAT KHI, ruchy 2 i 6.

MC8 LAO CUNG

Jest to fundamentalny punkt wymiany energii ze światem zewnętrznym. Stymulujemy go wykonując każdorazowo piłkę Tai Chi (obserwowanie wszechświata) lub udoskonalamy Energię (DAI LAO). W TINH MAT istnieje ruch poświęcony temu punktowi: Wolne Serce.

Meridiana ta leczy problemy związane z pracą serca oraz problemy żołądkowe.

MERIDIANA POTRÓJNEGO OGRZEWACZA
THU THIEU DUONG TAM TIEU KINH

Zaczyna się od wewnętrznego rogu paznokcia palca serdecznego, biegnie po tylnej części ręki, na przedramieniu i ramieniu, mija ucho, w dół wzdłuż policzka kończąc w oczodole.
23 punkty

TRI QUAN XUNG
W czwartym oddechu NGU BO

TR2 DICH MON

TR3 TRUNG CHU

TR5 NGOAI QUAN

TR10 THIEN TINH

TR15 THIEN LIEU

TR17 E PHONG

TR21 NHI MON

TR23 TY TRUC KHONG

Całą meridiana stymulowana jest podczas ruchu 9 z TINH MAT;  leczy bóle serca, dolegliwości związane z uchem oraz gardłem.

Meridiana Potrójnego Ogrzewacza jest meridianą szczególną, ponieważ nie odpowiada żadnym organów lub konktretnym narządom wewnętrznym w anatomii człowieka.

W tym przypadku funkcja ta jest uprzywilejowana biorąc pod uwagę budowę. Nazwa pochodzi od dwóch ideogramów: SAN, numer 3 oraz JIAO, ogień. Zatem oznacza ona trzy ośrodki gorączki, trzy ognie. Jest to meridiana funkcjonalna, która określa i harmonizuje różne struktury i głębokie funkcje ludzkiego ciała, koordynując każdy metabolizm organizmu. Pierwszy ogień występuje w klatce piersiowej, drugi w żołądku, a trzeci na brzuchu. Każde źródło ciepła promieniuje do pozostałych dwóch. Spalanie oznacza zmianę; niniejsza Meridiana umożliwia życie przez łączenie energii powietrza i żywności w ciele człowieka.

MERIDIANA  WORECZKA ZÓŁCIOWEGO
TUC THIEU DUONG DAM KINH

Rozpoczyna się w zewnętrznym narożniku oka, następnie biegnie w kierunku ucha, do skroni, po otoczeniu ucha wraca do czoła, przebiega przez czaszkę, tułów, dochodząc do biodra, wzdłuż zewnętrznej części uda i nogi, kończąc na zewnętrznym narożniku paznokcia czwartego palca.
44 punkty

VB1 DONG TU LIEU

Ruch 10  TINH MAT stymuluje DAN DIEN i związany jest z całą Meridianą. W związku z powyższym, za każdym razem, kiedy prowadzimy ręce w kierunku głowy (DAI LAO, NGU BO) stymulujemy i oczyszczamy wszystkie meridiany zlokalizowane na głowie.

VB2 THINH HOI

VB14 DUONG BACH

VB20 PHONG TRI

VB22 UYEN DICH

VB24 NHAT NGUYET

VB32 TRUNG DOC

VB34 DUONG LANG TUYEN

VB37 QUANG MINH

VB40 KHUU KHU

VB41 TUC LAM KHAP

VB43 HIEP KHE

VB44 TUC KHIEU AM

Punkty od VB37 do VB44 stymulowane są w BAT KNI, ruch 8

Meridiana leczy choroby głowy, uszu oraz bóle głowy, jak również problemy związane z kończynami dolnymi.

MERIDIANA WĄTROBY
TUC QUYET AM CAN KINH

Rozpoczyna się w zewnętrznym narożniku paznokcia dużego palca stopy, wraca w kierunku tylnej części stopy, tylnej części piszczeli, następnie biegnie w górę do dolnej części brzucha i kończy się na wątrobie.
14 punktów

F1 DAI DON

Wykonując LUC DIEU stymulowaliśmy ten punkt podczas ruchu Czystość Kwiatu Lotosu. Tak samo w ruchu 11 TINH MAT: odbiór prawdy

F2 HANH GIAN

F3 THAI XUNG

F4 TRUNG PHONG

F6 TRUNG DO

F8 KHUV TUYEN

F10 NGU LY

F11 AM LIEM

F14 KY MON

Meridiana ta leczy zaburzenia dolnej części brzucha, miesiączki, ból kręgosłupa, retencje wody oraz problemy związane z wątrobą.

NACZYNIE PROWADZĄCE ( GŁÓWNE )
DOC MACH

Zaczyna się w kroczu, przechodzi do kości ogonowej, idąc w górę wzdłuż linii środkowej kolumny kręgosłupa do głowy, przechodząc przez środek czoła, nos oraz górna wargę i kończy się na dziąśle.
28 punktów

VG1 TRUONG CONS

VG4 MENH MON

Bardzo istotny punkt, symetryczny do DAN DIEN

VG11 THAN DAO

VG12 THAN TRU

VG13 DAO DAO

VG14 DAI CHUY

VG15 A MON

VG16 PHONG PHU

VG20 BA HOI
punkt łączenia z Energią nieba. Aby wspierać jego otwarcie, przenieśmy nasz podbródek na wgłębienie szyjne. Punkt stymulowany jest w pozycji początkowej TIEU LE.

VG26 NHAN TRUNG

VG28 NGAN GIAO
Naczynie leczy choroby głowy, zaburzenia płodności oraz schorzenia kręgosłupa.

NACZYNIE POCZĘCIA
NHAM MACH

Zaczyna się od krocza, przechodzi do pubis, przez linię środka brzucha, klatki piersiowej i kończy w zapadnięciu umiejscowionym w środku wargi.
24 punkty

VC1 HOI AM

VC3 TRUNG CUC

VC6 KHI HAI
Zwane również DAN DIEN

VC15 CUU VY

VC17 DAN TRUNG

VC 22 THIEN DOT

VC 23 LIEM TUYEN

VC 24 THUA TUONG

Waza leczy zaburzenia płodności, schorzenia fonacyjne oraz problemy związane z klatką piersiową.

NACZYNIE PASA
DOI MACH

Naczynie pasa

Przechodzi wokół pasa przecinając wiele meridian.
3 punkty

Są to bardzo ważne punkty, które leżą na naczyniu pasa, należące do innych meridian

VB26 DAI MACH

VB27 NGU XU

VB28 CU LIEU

Meridiana stymulowana jest podczas ruchu: Obserwowanie wszechświata LUC DIEU oraz podczas podobnego ruchu w TINH MAT.