Zakład Aktywności Zawodowej – zajęcia Viet Tai Chi


Zajęcia Viet Tai Chi w zakresie :

  • gimnastyki Viet Tai Chi
  • gimnastyki dla osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego